Extruder Machine

SKU : ASX 3000

เครื่องฉีดขนม ASX 3000  เครื่องผลิตขนมอบกรอบรุ่น single screw ผลิตขนมกรอบ เช่น ข้าวโพดกรอบ ข้าวโพดอบ กรอบสอดไส้ โกโก้ครั้น ขนมกรอบสอดไส้ ข้าวธัญพืช สามารถใช้ได้กับวัตถุดิบ potato starch และ potato flak โดยมีคุณสมบัติพิเศษ คือ หัวสกรู มีความทนทานสูงโดยผลิตจากเหล็กพิเศษ chromium-moludenum-aluminums alloy ซึ่งมีลักษณะพิเศษ ทนทานกว่าหัวสกรูทั่วไป รับประกันการทำงานของหัวสกรู 2 ปี พร้อมสูตรมาตราฐานในการผลิต

Share

Your like button code

Share

Product Description

       เครื่องผลิตขนมอบกรอบรุ่น single screw ผลิตขนมกรอบ เช่น ข้าวโพดกรอบ ข้าวโพดอบ กรอบสอดไส้ โกโก้ครั้น ขนมกรอบสอดไส้ ข้าวธัญพืช สามารถใช้ได้กับวัตถุดิบ potato starch และ potato flak โดยมีคุณสมบัติพิเศษ คือ หัวสกรู มีความทนทานสูงโดยผลิตจากเหล็กพิเศษ chromium-moludenum-aluminums alloy ซึ่งมีลักษณะพิเศษ ทนทานกว่าหัวสกรูทั่วไป รับประกันการทำงานของหัวสกรู 2 ปี พร้อมสูตรมาตราฐานในการผลิต

Related Product

SCD

The Seasoning machine to coating products flavor capacity 150 Kg / hour

เครื่องเตาอบ 5 ชั้น

5 layer Oven machine for reduce products moisture heat power can use gas, diesel or Electric as per request the oven machine capacity 200 Kg/hour temperature can adjust depending on products

0004

Cashew nut bar processing line เครื่องผลิตถั่วแบบอัดเเท่ง เป็นเครื่องไลน์ผลิตขนมให้เป็นแท่งในไลน์ขนม เช่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ , ธัญพืช , ถั่ว, ซีเรียลบาร์ ฯลฯ

Wafer Stick Machine

Wafer Stick Machine

Recently Viewed
No recently viewed.
Powered by MakeWebEasy.com