เครื่องเตาอบicon  
รหัส : 0003
รายละเอียดทั้งหมด :

 

 

  เครื่องเตาอบ
Roaster Machine 
 
 

              เครื่อง Roaster Machine มีคุณสมบัติไม่ต้องใช้น้ำมันในการทำงาน  เครื่องจักรสามารถทำงานด้วยระบบ Roaster ในการประกอบการทำงานเพื่อให้สินค้าสุก เหมาะสมกับสินค้าประเภท เมล็ดธัญพืช ขนมฉีด Pallet ต่างๆ กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ การทำให้สุกด้วย Roaster นั้น จะทำให้สินค้ามีความกรอบมากขึ้น และเนื้อสินค้ามีการขยายตัวจากเดิม ยืดอายุสินค้าให้ยาวนานขึ้นไม่เหม็นหืนจากน้ำมันที่ตกค้าง และผลิตภัณฑ์จะมีความชื้นที่น้อยมาก  

คุณสมบัติพิเศษ

1). ความร้อนที่ใช้ Roaster ในระหว่างการทำงานจะยังคงอุณหภูมิไว้คงที่ ไม่สูญเสียหรือกระจายออกไปเมื่อให้ความร้อน ซึ่งการให้ความร้อนของเตาอบจะเป็นการให้ความร้อนที่กระจายออกไปทำให้สูญเสียความร้อน ดังนั้นเครื่อง Roaster จะประหยัดในเรื่องของพลังงานได้มากกว่าเตาอบ

2 ). ค่าความชื้นของสินค้าที่ผ่าน Roaster จะมีความชื้นที่น้อยกว่าเตาอบ และด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้อายุของสินค้ามีอายุยาวนานกว่าสินค้าที่ผ่านการอบ 

3). ผิวสัมผัสของสินค้า /Texture ที่ทำงานโดยผ่านเครื่อง Roaster  จะมีลักษณะที่ดูละเอียดกว่าสินค้าที่ผ่านเตาอบ และมีความกรอบมากกว่า

 www.youtube.com/watch