ผลิตภัณฑ์

 

 

เครื่องฉีดขนม

AS 70 L -Twin Screw Extrusion Machine

เครื่องทอดอัตโนมัติ

Fried Type Snack

เครื่องเตาอบ

Roaster Machine

เครื่องผลิตถั่วแบบอัดเเท่ง

Cashew nut bar processing line
 

 

เครื่องแพ็คถุงรวมโหล

Fully Automatic Outerbag Packaging System

เครื่องแพคมะขาม

tamarind_line_machine

เครื่องแพ็คผงซักฟอก

Vertical packaging machine AS-730

เครื่องบรรจุแป้ง

AS600 - Vertical packaging machine

เครื่องห่อสินค้าฟิล์มหด

Automatic L-bar Sealing

ตู้อุโมงค์อบฟิมล์หด

 Shrink Tunnel Machine

เครื่องแพ็คบรรจุของเหลว

 Vertical Packing Machine

เครื่องปิดกล่อง

Carton Sealing Machine

เครื่องซีลปิดปากถุง

Continuous Band Sealer

เครื่องซีลปิดปากถุง

Vacuum Packing Machine

 

 

ลูกหมึก, ฟิมล์หด

Hot Ink, Ribbon

เทียร์เทป

Tear Tape

เครื่องพิมพ์วันที่

DK-1100(A) link Roll Coder

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

Temperature Controller