เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท เอส.เค.พี.อินเตอร์แพค จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี  2540 เป็นผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับไลน์เครื่องจักรผลิตอาหาร และเครื่องบรรจุภัณฑ์สินค้าหลากหลายชนิดที่มีคุณภาพมาตรฐาน เรายึดมั่นปณิธานในการดำเนินงาน โดยบริษัทฯตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการหลังการขาย เพื่อผลิตภัณฑ์สินค้าที่ดีและมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล